Niederländisch

Geachte collega,

Hartelijk welkom op de interne site van de ondernemingsraad (OR). Leuk dat U de weg naar deze site gevonden hebt.

De ondernemingsraad neemt de belangen van de niet- academische werknemers van het academisch ziekenhuis Essen waar. De ondernemingsraad let erop dat geen verschillen worden gemaakt tussen de werknemers op basis van hun afkomst, godsdienst, nationaliteit, activiteiten of ondersteuning voor politieke partijen of vakbonden of van hun gender. Hij waarborgt voor het volgen van de geldende afspraken, regels en wetten (b.v. CAO of wetten betreffende de werktijden). Hij doet dit op basis van het „Landespersonalvertretungsrechts“ (regels betreffende de vertegenwoordiging van werknemers in de deelstaat Nordrijn-Westfalen). Dit wet (U vindt het bij de links op deze site ) omschrijft de taken en plichten van de ondernemingsraad.

Maar het laat ook meteen de grenzen van de mogelijkheden zien die de OR heeft. De OR moet bij de volgende handelingen betrokken worden: Indienstneming, contractverlenging, inschaling, verzettingen, deeltijdregelingen, vakanties/verlof, rationalisatie-, automatiserings-, en organisatoire maatregelen, dienstrooster, overuren, faciliteren van werkplekken, ontslagnemingen en opzeggingen, vacatures en nadrukkelijke vermaningen.

Vaak nemen werknemers pas contact met ons op zodra vragen, problemen en moeilijkheden al redelijk opgelopen zijn. Wij staan ook wat de „kleine“ dingen betreft altijd voor u open en horen graag Uw voorstellen en impulsen.

Laat U ons aub een bericht toekomen als wij U in onze maillijst mogen opnemen. Dan krijgt U regelmatig bericht over ons werk en nieuwe ontwikkelingen. U kunt ons natuurlijk ook uw postadres op werk of thuis laten toekomen als u de informatie liever per post wilt krijgen.

Opmerking De zo genoemde „vrije“ vrouwelijke verpleegkundigen worden door de OR voor het “nichtverbandgebunden weiblichen Pflegepersonals“ vertegenwoordigd. (tel.-2249) Het academisch personeel (b.v. artsen) worden door de OR voor academisch personeel (tel. -3670) vertegenwoordigd.