Bosnisch

Poc(etna stranica Intranet stranica Radnic(kog Savjeta

Poštovane Kolegice, poštovane Kolege, dobro došli na Intranet stranicu Radnic(kog Savjeta. Zadovoljstvo nam je da ste našli put do nas.Radnic(ki Savjet štiti vaše interese i interese svih radnika u Univerzitetskoj Klinici u Essenu.

Radnic(ki Savjet prati i bori se protiv da svako pravljenje razlike me?u radnicima zbog njihovog porijekla, Religije, Nacionaliteta, Politic(kog porijekla , rada sa Sindikatom ili zaposljavana bez obzira na podjelu izme?u muškog ili ženskog pola. Radnic(ki Savjet se tako?e brine i bori za realno sprovo?enje zakonskih odluka (npr. Tarifnog ugovora, zakona o radu). Mi radimo prema osnovi Pokrainskog personalnog zastupanja zakona sjeverne Rajne-zapadne falije. Ovaj zakon, koji možete na poc(etnoj stranici da na?ete, opisuje nac(in i obaveze rada Radnic(kog Savjeta.

Taj zakon objašnjava tako?e indirektno gdje i u kojim pitanjima Radnic(ki Savjet nije u mogucnosti da pomogne radnicima ili je u tim pitanjima ogranicen kao Radnic(ki Savjet. Radnic(ki Savjet izme?u ostalog u slijdec’im pitanjima i odklukama o radnicima odlucuje: zaposljavanje, produžavanje radnih ugovora, tabelarnom zakonskom plac’anju, molbama o smanjenju radnog vremena ili regulisanja godišnjeg odmora, racionaliziranja u firmi,Tehnologije i organizacije, plana rada, prekovremenih sati, namještanje radnih mjesta, Prekidanja radnog ugovora(otkaza), raspisivanja konkursa o novim radnim mjestima i opomena na radnom mjestu.

U vec’ini sluc(ajeva obrac’aju nam se radnici i traže pomoc‘ kada problemi i poteskoc’e na radnom mjestu postanu veci. Radnic(ki Savjet je tu c(ak kad su problemi i nesuglasice na radnom mjestu mali i rado vam pomaže da se što brže riješe i odstrane. Rado možete da nam pošaljete vašu Email adresu ako želite da vas Radnic(ki Savjet informiše o svom radu. Rado možete tako?e da nam pošaljete vašu Privatnu adresu da vas redovno možemo da informišemo.

Takozvane „slobodne“ Medicinske sestre koje isto tako zastupa Radnic(ki Savjet i za pomoc‘ možete da se obratite na tel. 2248. Radnici pri nauc(om radu kao npr. Doktori i studenti mogu da se isto tako obrate Radnic(kom Savjetu na tel. 3670.