Forschung


Forschungsgruppenleiter - Principal InvestigatorsDirektorin

Univ.-Prof. Dr. Dr. med. D. Führer-Sakel

E-Mail:         

 

 

 

 

 

Professorin für Molekulare Thyreoidologie

Professor of Molecular Thyroidology

Prof. Dr. Heike Heuer

E-Mail:           

 +49 (0)201/723-4069

Curriculum vitae

[mehr]

 

 

 

Leiter Molekulare Endokrinologie

Head of Molecular Endocrinology

PD Dr. med. L. C. Möller

E-Mail: 

 

 

 

 

 

Laborleitung

Laboratory administration

Dr. rer. nat. D. Zwanziger

E-Mail: 

+49(0)201/723-83790

 

Wissenschaftliche Mitarbeiter - Research Fellows


Postdocs

 

Dr. rer nat. J. Hönes

E-Mail:

+49(0)201/723-82227

 

Dr. rer. nat. S. Hönes

E-Mail: 

+49(0)201/723-84646

 

Dr. rer. nat. H. Jäschke

E-Mail: 

+49(0)201/723-5088

Dr. rer. nat. S. Latteyer

E-Mail: 

+49(0)201/723-82215

 

Dr. rer. nat. B. Markova

E-Mail: 

+49(0)201/723-4069

 

Dr. rer. nat. H. Rakov

E-Mail: 

+49(0)201/723-83498

 

 

Dr. med. V. Tiedje

E-Mail: 

 

Doktoranden - Ph.D. Students

 

 

D. Geist (Ph.D. Stud.)

E-Mail: 

+49(0)201/723-6057

 

J. Gassen (Ph.D. Stud.)

E-Mail: 

+49(0)201/723-83081

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Kube (Ph.D. Stud.)

E-Mail: 

+49(0)201/723-83082

 

E. Salveridou (Ph.D. Stud.)

E-Mail: 

+49(0)201/723-82511

 

 

 

 

Medizinische Doktoranden - M.D. Students

 

R. Auer (M.D. Stud.)

E-Mail: 

M. Groeben (M.D. Stud.)

E-Mail: 

H. Kohler (M.D. Stud.)

E-Mail: 

A. Mathew (M.D. Stud.)

E-Mail: 

S. Recker (M.D. Stud.)

E-Mail: 

L. van Baal (M.D. Stud.)

E-Mail: 

 

 

Technische Assistenten - Technical Assistents

 

 

J. Göbel (VMTA)

E-Mail: 

 

A. Jaeger (MTA)

E-Mail: 

+49(0)201/723-83433

 

M. Korkowski (BTA)

E-Mail: 

+49(0)201/723-82511

 

 

S. Rehn (MTA)

E-Mail: 

+49(0)201/723-6057

 

Ehemalige Mitarbeiter - Former Members

Julia Badziong (Ph.D. Stud.)

Kathrin Engels (Ph.D. Stud.)

Valentina Müller (M.D. Stud.)

Kristina Petzsch (M.D. Stud.)

Mathias Schmidt (Technical Assistant)

 

 

 

Ehemalige Bachelor/Master Studenten - Former Students

Anne Bührke (B. Sc.)

Alessandra Esch (B. Sc.)

Miriam Klemke (Project-related internship)

Lisa Mazul (M. Sc.)

Margaritha Mysior (B. Sc.)

Linda Pudelko (Project-related internship)

Olessja Rausch (B. Sc.)

Olga Selich (M. Sc.)

Magdalena Staniszewska (B. Sc.)

Franziska Walk (M. Sc.)

Eugenie Werbenko (B. Sc.)