Çocuk Cerrahisi


Çocuk cerrahisi bölümü, Essen Üniversitesi Genel, Batın ve Transplantasyon Cerrahi Kliniğinin içinde ayrı bir birim olarak 01.10.2010 tarihinde kuruldu.  Kliniğimizde modern çocuk cerrahisi teknikleriyle yeni doğan bebeklerden 18 yaşına kadar tüm hastaların boyun bölgesi, göğüs kafesi, solunum, mide-barsak, karaciğer-safra yolu ve retroperitoneal alandaki doğuştan ya da sonradan gelişen cerrahi problemlerinin tedavisi yapılmaktadır. Ameliyatlar genellikle laparaskopik (kapalı) yöntemle yapılır.

Çocuk cerrahi kliniğimiz Kadın Hastalıkları ve Doğum (www.uni-essen.de/frauenklinik) ve Neonatoloji (Yeni doğan) (http://www.uk-essen.de/kinderklinik00/neonatologie1/) bölümleriyle çok yakın bir işbirliği ile birlikte çalıştığından, Essen Üniversitesi Hastanesinin Level 1 neonatal merkezinin içinde yer almaktadır.  Böylece doğumdan evvel ultrasonografi ile bebekte tespit edilen malformasyonların (anomaliler) önemi ve doğumdan sonraki tedavi yöntemleri çocuk cerrahı, kadın doğum ve neonatoloji doktorlarının oluşturduğu bir konsey ile birlikte ebeveynlere açıklanabilir.

Çocuk Hastanesi yenidoğan yoğun bakım servisinde tedavi alan erken doğmuş (prematür) bebeklerde barsakların dolaşım bozukluğuna bağlı olarak gelişebilen nekrotizan enterokolit (NEK) ciddi bir tablo olup cerrahi tedavi gerektirebilir. 

Ayrıca yemek borusunun yetersiz gelişimi (ösefagus atrezisi) ve mide-barsak sistemi, diyafram veya karın duvarında herhangi bir anormallik varlığında, doğumdan sonraki ilk günler içinde zorunlu olarak cerrahi müdahale gerekebilmektedir.

Bunun dışında bazı çocuk hastalarımız Essen Üniversitesi Hastanesindeki çeşitli kliniklerin (üroloji, çocuk ürolojisi, anestezi, radyoloji, ortopedi ve travmatoloji, kulak-burun-boğaz hastalıkları, göz hastalıkları, beyin cerrahisi, el cerrahisi ve plastik cerrahi gibi) modern tanı ve tedavi yöntemlerine bölümümüz ile birlikte yakın bir işbirliği içinde gereksinim duymaktadır.

Çocuklarda minimal-invazif cerrahi

 

‘Minimal invazif cerrahi’ laparoskopi (karın boşluğunun kamera ile gözlenmesi) veya torakoskopi (göğüs boşluğunun kamera ile gözlenmesi) yöntemleriyle yapılan girişimler olarak tanımlanabilir. Bu tür bir cerrahinin amacı büyük bir ameliyat kesisinden kaçınmaktır. Minimal invazif cerrahi, karın duvarına açılan, hemen hemen kalem çapı büyüklüğündeki deliklerden yerleştirilen tüplerin içinden geçirilen video kameralar ve özel aletlerle yapılır. 

Minimal invazif cerrahinin normal cerrahiye göre avantajları:

 

§  Neredeyse hiç görülmeyen yara izi

§  Ameliyattan sonra daha az ağrı

§  Bağışıklık sisteminin daha az etkilenmesi

§  Mide-barsak sisteminin daha hızlı çalışması

§  Hastanede kalma süresinin kısalması

§  Daha hızlı iyileşme süresi

Ameliyat yöntemine (minimal invazif veya normal cerrahi) her zaman bireysel ve hastaya uygun olarak karar verilir.

  

Minimal invazif cerrahiyle tedavi edilebilen hastalıklar

 

§  Spontan pnömotoraks (akciğerin sönmesi) tedavisi (bül rezeksiyonu)

§  Tanı konulamayan akciğer hastalıklarında analiz için doku örneği alınması

§  Göğüs kafesinde bulunan tümörler için biyopsi ve tümörün çıkarılması (nöroblastom gibi)

§  Doğuştan olan kistik akciğer anormallikleri (pulmoner sekestrasyon) tedavisi

§  Yemek borusunun tam olarak gelişmemesi (Özofagus atrezisi)

§  Diyafragma hernisi onarımı (göğüs ve karın boşluğu ayıran kasta açıklık olması)

§  Doğuştan diyafragma yüksekliğinin tedavisi 

§  Kunduracı göğsü anormalliğinin (pectus excavatum) düzeltilmesi (Donald Nuss tekniği ile)

§  Gastroözofageal reflü için cerrahi (mide ve barsak içeriğinin alt yemek borusuna doğru ters akımla kaçması) 

§  Hipertrofik pilor stenozu ( yeni doğan döneminde midedeki pilor kaslarının aşırı gelişimi sonucu gelişir)

§  Beslenme için mide veya on iki parmak barsağına sonda yerleştirilmesi

§  Safra kesesinin çıkartılması (taş veya iltihaplı hastalıklarda)

§  Karaciğer biyopsisi (parça alınması)

§  Karaciğer ve dalak kistlerinin cerrahi tedavisi

§  Hematolojik hastalıklarda (kan ve pıhtılaşma bozukluklarında) dalağın ya da bir parçasının çıkarılması

§  Teşhis ve tedavi yöntemlerini belirlemek için batın ve retroperitondaki tümörlerden biyopsi alınması

§  Batın ve retroperitondan iyi veya kötü huylu tümörleri çıkarılması (nöroblastom gibi)

§  Apandisit ameliyatı (belli şartlar altında karın duvarına uygulanan tek bir delikten gerçekleştirilir)

§  Periton diyalizi için periton boşluğuna bir sonda yerleştirlimesi

Çocuk üroloji bölümü ile birlikte yapılan ameliyatlar

 

§  İnmemiş testis (erbezi) düzeltilmesi (Fowler I ve II yöntemleriyle)

§  Varikosel (erbezlerinde dış damarların aşırı genişlemesi)

§  Çift böbrek anormalliğinde işlev görmeyen bölümün çıkarılması

§  İşlev görmeyen böbreğin tamamının çıkarılması

§  Uretero-pelvik bileşke tıkanıklığının düzeltilmesi (laparoskopik olarak)

§  Hipospadiyas (peygamber sünneti) düzeltilmesi

§  Fimozis (sünnet derisinin ağzının dar olması ve buna bağlı idrar yapma güçlüğü)

§  Kasık fıtığı, hidrosel (er bezlerinde su birikmesi) onarımı 

 

 

Çocuk cerrahisi ameliyatları

 

§  Doğuştan safra yolları atrezisi (Kasai ameliyatı)

§  Karaciğer ve böbrek nakli

§  Barsak atrezisi (on iki parmak, ince barsak, anüste darlık)

§  Barsak yerleşme anormalliği (mal veya non-rotasyon)

§  Barsak inervasyon (sinir) bozukluğu (M. Hirschsprung/aganliyonik)

§  Sakrumda (kuyruk sokumu kemiğinde) bulunan teratom çıkarılması

§  Kasık fıtığı

§  Göbek fıtığı

§  Boyundaki kist ve fistüllerin onarımı 

§  Trakeotomi açılması

§  Lenf anjiyom çıkartılması

§  Hemanjiyom çıkartılması

§  Tedavi amaçlı kalıcı ve geçici hat yerleştirilmesi (Broviac, Hickmann, Diyaliz, Port-a-Cath kateterleri) 

Danışma/İletişim

 

Çocuk cerrahisi için danışma saatleri

 

Pazartesi günleri saat 14:30 – 16:00, Çarşamba günleri saat 14:00 - 15:30 arasındadır, ayrı bir randevu saati için lütfen telefonla müracaat ediniz.

 

Tel: +49 201 723 1130

Tel: +49 201 723 1110

 

Sekretarya

 

Doç. Dr. Metzelder‘in özel sekreteri Bayan Tanja Wischnewski randevu alınması ve diğer hastanelerden Essen Üniversitesi Hastanesine sevk sağlanması gibi çeşitli sorunlarınız için yardımcı olmaya hazırdır.

 

Tel: +49 201 723 1110

Fax: +49 201 723 1113

 

Email: tanja.wischnewski@uk-essen.de

 

İletişim:

 

 

Doç. Dr. Martin L. Metzelder, FEAPU 

Cerrahi ve Çocuk Cerrahi Uzmanı

Avrupa Çocuk Ürolojisi Akademisi Üyesi

Çocuk Cerrahisi Bölüm Şefi

Genel, Batın ve Transplantasyon Cerrahisi Kliniği

 

Tel.:      +49 (0)201 723 1110

Faks:      +49 (0)201 723 1131

E-posta:   martin.metzelder@uk-essen.de 

 

Dr. Nagoud Schukfeh 

Çocuk Cerrahisi Uzmanı 

Çocuk Cerrahisi Bölümü

Genel, Batın ve Transplantasyon Cerrahisi Kliniği

 

Tel.:      +49 (0)201 723 1110

Fax:      +49 (0)201 723 1131

E-Mail:  nagoud.schukfeh@uk-essen.de

 

Notfalltelefon:

 

+49 (0)201 4373677

Notfalltelefon der Kinderklinik

Neonatologie Intensivstation

 

+49 (0)201 723 1140

Allgemeinchirurgie