Intensivmedizin / Liver Unit


Cerrahi yoğun bakım ünitesi  (reanimasyon servisi) karaciğer, böbrek ve pankreas nakli dahil tüm karın içi büyük ameliyatlar sonrası özellikle yapay solunum gereken ve yaşamsal fonksiyonları ileri derecede bozulmuş kritik hastalara hizmet etmektedir. Hastaların büyük bir çoğunluğu ilerlemiş yaş ve mevcut olan ek hastalıklar nedeniyle yüksek bir perioperatif risk taşımaktadır. Mekanik ventilasyon (yapay solunum) uygulanan hastaların oranı yaklaşık %75’dir. Tedavi edilen hastaların ortalama SAPS II skoru 27.1’dir. On yataklı reanimasyon servisimizde bakım ve tedavi hekimler ve hemşirelerin 3 vardiyalı uygulamasıyla 7 gün 24 saat kesintisiz olarak ve hizmet niteliği hiç değişmeden devam etmektedir. Servisimizden yılda 700 civarında hasta hizmet almaktadır.

Reanimasyon ekibimizin özellikle karaciğer nakli (KCN), karaciğer rezeksiyonu ameliyatları sonrası bakımda, fulminan hepatik yetmezlik ve akut dekompanse olmuş siroz hastalarında büyük bir deneyim ve uzmanlığı vardır. Yılda 130-140 KCN, 300’e yakın karaciğer rezeksiyonu reanimasyon ünitemizde tedavi edilir. Fulminan ve kronik hepatik yetmezliğe sahip yaşamsal fonksiyonları ileri derecede bozulmuş kritik hastalar, üniversitemizin Gastroenteroloji ve Hepatoloji bölümleriyle birlikte tedavi edilir.

En yüksek basamakta bulunan bir yoğun bakım servisi olarak oldukça gelişmiş modern teknik donanımla hastalara her türlü tedavi ve monitorizasyonu uygulamaktayız.  Bu girişimler aşağıda sıralanmıştır:

·         Batın ultrasonografi (damar doppler ile birlikte)

·         Transtorasik Ekokardiyografi

·         Transözofagiyal Ekokardiografi (Kardiyoloji bölümüyle birlikte)

·         Pulmoner arter kateterizasyonu ve sürekli kalp debisi ölçümü

·         PICCO

·         Bispektral indeks monitorizasyonu (BIS)

·         Sürekli EEG

·         Böbrek replasman tedavisi (Nefroloji bölümüyle birlikte)

·         Karaciğer destek sistemleri (Prometheus™, plazmaferez; Nefroloji ve Gastroenteroloji bölümleriyle birlikte)

·         Perkütan trakeotomi

·         Non- invaziv ventilasyon

·         Plevral drenaj

 

Reanimasyon servisi ekibi

Ünitemizde görev yapan ekip yoğun bakım bord sertifikasına sahip bir uzman hekim liderliğinde, yoğun bakım eğitimi bulunan 5 asistan hekim ve hemşire kadrosundan oluşmaktadır.  Hemşire kadrosunun %48’i iki yıl süren özel yoğun bakım eğitimini tamamlamıştır. Ayrıca bir yoğun bakım sekreteri, sadece servisimizde görevli fizyoterapistler ve çevresel destek birimleri etkin ve sorunsuz bakım sağlanması için görev yapmaktadır.

 

 Ziyaretçi bilgilendirme

Kritik hastalığı süresince yoğun bakım da tedavi alan bir yakınınızı ziyaret etmek en doğal hakkınızdır. Bizler ziyaretlerinizi en uygun koşullarda yapabilmeniz için çaba göstermekteyiz. Ancak lütfen reanimasyon servisinin oldukça yoğun işleyişi olan bir bölüm olduğunu ve hasta ziyaretinin her zaman olanaklı olmadığını kabul ediniz. Bazen hastanızın koşullarının uzun ziyaretlere elverişli olmayabileceğini ve ziyaret için gecikmeler olabileceğini anlayışla karşılayacağınızı düşünmekteyiz.

 

Ziyaret zamanları

Ziyaret süresi hastanın durumuna göre değişebilir.

11.00 ile 19.00 saatleri arasında hekim ve hemşire kadrosuyla ziyaret için özel bir zaman tespit edilir.

Ziyaretçilerin dikkatini özellikle aşağıdakilere çekmek isteriz

·         Ziyaretler mümkünse birinci derecede aile fertleri veya yakınlar tarafından düzenli olarak yapılmalıdır.

·         Ziyaretçi sayısının farklı bir düzenleme yapılmadığı takdirde en fazla üç kişiyle sınırlandırılması gereklidir.

·        Ziyaret süresi hasta bakım ve tedavilerinin aksamaması acısından en fazla 1 saat olmalıdır.  

 

Bu saatler dışında sadece acil ve olağanüstü durumlarda ziyaretçi kabul edilmektedir. Gece saatlerinde hastalarımızın fizyolojik uyku gereksinimlerini karşılaması zorunludur. Ayrıca sabah 07.00-11.00 saatleri arasında sıklıkla tanı, tedavi ve idame için gerekli girişimler (kan alma, ultrasonografi, santral kateter ve trakeotomi gibi) uygulandığından ve diğer bölümlerden konsultan hekimlerle birlikte tıbbi vizit yapıldığından dolayı bu saatler genellikle ziyaret için uygun değildir.

 

Kişisel eşyalar ve hediyeler

Genel olarak hastanın kişisel bakım eşyalarının (diş fırçası, tıraş takımı, şahsi kolonyası gibi) ve (eğer varsa) takma dişi, gözlük, işitme cihazı kullanmasında fayda vardır.

Hemşirelerimiz tarafından uygun görüldüğü takdirde CD veya DVD çalar gibi elektronik cihazlar getirilebilir. Ancak servisimiz hijyen açısından canlı çiçek ve evcil hayvan getirilmesi için uygun bir ortam değildir.

 

Hasta hakkında bilgi verilmesi

Yoğun bakım üniteleri personelin son derece enerjik olması gerektiği ve iş yükünün ağır olduğu servislerdir. Hastanızın durumu hakkında kişisel görüşme sırasında güncel bilgi almanız tabii ki mümkündür.  Ziyaret süresi içinde reanimasyon hekimleri sizinle temasa geçip, hastanız hakkında bilgi verirler. Ancak bunun belirlenen saatlerle sınırlı kalması şarttır.

Yeterli bilgi akışının sağlanması için hastamızın yakınları arasından belirleyeceğiniz bir kişiye bilgi verilmesi tercih edilmektedir. Bu kişi hekimlerimizden aldığı bilgiyi diğer hasta yakınlarına doğru ve yeterli bir şekilde aktarmalıdır. Sürekli olarak farklı kişiler tarafından bilgilendirme isteği hastanızda dahil olmak üzere tüm hastaların tedavisini aksatacağı gibi gereksiz tekrar ve karışıklığa neden olacaktır.

 

Bize nasıl ulaşabilirsiniz?

Reanimasyon servisimiz “Operatives Zentrum II” binası kat B3’te yer almaktadır. Servisin giriş kapısı kod kilit ile donatılmıştır. Servise girmek için kapıdaki zili çalınız. Hemşire ekibi tarafından kısa bir süre sonra kapı açılacaktır.

 

Nelere dikkat etmeniz gereklidir?     

·         Servise girdikten sonra, önce bekleme odasına geçiniz.

·         Hastanıza bakan hemşiremiz ziyaret uygun olduğunda sizi servise alacaktır.

·         14 yaştan küçük olan çocuklar servise kesinlikle girmemelidir.

 

 

Bizlerle nasıl iletişim kurabilirsiniz?

0049 201 723 1181

0049 201 723 1191

0049 201 723 1177

 

Reanimasyon servisinin yönetim kardosu:

Prof. Dr. med. F. H. Saner (servisin bölüm şefi)

fuat.saner@uni-due.de

R. Weissmann (servisin başhemşiresi)

rolf.weissmann@uk-essen.de

S. Flüss (servisin başhemşire vekili)

sven.fluess@uk-essen.de

 

 

Nach oben